O FIRMIE
OFERTA
KONTAKT
Raporty roczne
Raporty powypadkowe
Plany ochrony
Szkolenia ADR
Roczny nadzór
Raporty roczne
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ADR, przedsiębiorca zajmujący się transportem, załadunkiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych powinien po zakończeniu roku przesłać wojewodzie jeden egzemplarz wykonanego przez doradcę rocznego sprawozdania z działalności firmy. W sprawozdaniu tym przedsiębiorca informuje o ilości przewiezionych towarów niebezpiecznych dla danej klasy ADR. Drugi egzemplarz sprawozdania powinien być przechowywany w siedzibie firmy przez 5 lat. Proponuję Państwu wykonanie sprawozdań rocznych z działalności firmy.O FIRMIE | OFERTA | KONTAKT