O FIRMIE
OFERTA
KONTAKT
Raporty roczne
Raporty powypadkowe
Plany ochrony
Szkolenia ADR
Roczny nadzór
Plany ochrony
Przewoźnicy, nadawcy i inni uczestnicy przewozu biorący udział w przewozie towarów niebezpiecznych dużego ryzyka powinni przyjąć, wdrożyć i stosować plan ochrony.

Plany ochrony powinny zawierać m.in.: wykaz towarów niebezpiecznych podlegających ochronie, opis wykonywanych czynności i ocenę związanych z nimi zagrożeń, szczegółowy wykaz środków, które powinny być zastosowane w celu zminimalizowania zagrożeń itp. Proponuję Państwu wykonanie planu ochrony w przypadku jeśli przewozicie Państwo towary niebezpieczne dużego ryzyka.O FIRMIE | OFERTA | KONTAKT