O FIRMIE
OFERTA
KONTAKT
Raporty roczne
Raporty powypadkowe
Plany ochrony
Szkolenia ADR
Roczny nadzór
Szkolenia ADR
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ADR, wszystkie osoby zaangażowane w przewóz towarów niebezpiecznych w danej firmie powinny zostać przeszkolone odpowiednio do ich odpowiedzialności i wykonywanych czynności. Niniejsze wymaganie dotyczy w szczególności: pracowników dokonujących załadunku i rozładunku, wydających przesyłki, zatrudnionych w firmach spedycyjnych oraz kierowców przewożących towary niebezpieczne a nie podlegających szkoleniu kursowemu.

Szkolenie powinno się składać z 3 podstawowych modułów:

  • szkolenia ogólnego,
  • szkolenia stanowiskowego,
  • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa,
Proponuję Państwu współpracę w zakresie wyżej wymienionych szkoleń lub innych, w zależności od Państwa wymagań (np. szkolenie dotyczące zmian pojawiających się w przepisach).

O FIRMIE | OFERTA | KONTAKT