O FIRMIE
OFERTA
KONTAKT
Raporty roczne
Raporty powypadkowe
Plany ochrony
Szkolenia ADR
Roczny nadzór
Roczny nadzór
Proponuję Państwu podpisanie umowy o współpracy w zakresie doradztwa ADR i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. Współpraca polegała by na wizytach w Państwa firmie, podczas których zostanie sprawdzony poziom bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych oraz uzyskacie Państwo informacje na wszelkie wątpliwości dotyczące przepisów ADR oraz zmian w przepisach.
Płatność za nadzór i usługi doradztwa będziecie Państwo uiszczać  podczas moich wizyt.
W ramach rocznej współpracy oferuję Państwu darmowe usługi w zakresie:
  • wykonania sprawozdania rocznego z działalności firmy,
  • wykonania raportu powypadkowego (w razie zaistnienia wypadku),
  • udzielania informacji i doradztwa przez telefon,
  • informowania Państwa odnośnie wszelkich zmian w przepisach ADR
  • wykonania planów ochrony – w przypadku transportu towarów niebezpiecznych dużego ryzyka,
  • przeprowadzania szkoleń.


O FIRMIE | OFERTA | KONTAKT